Informacje na temat zwrotów i reklamacji w sklepie oprogramowanie.pro:


Zgodnie z artykułem 27 ustawy o prawach konsumenta każdy klient lub konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

W przypadku gdy klient sklepu oprogramowanie.pro chce skorzystać z możliwości zwrotu, zobowiązany jest w ciągu trwania 14-dniowego okresu przesłać na adres e-mail: biuro@oprogramowanie.pro wypełniony i podpisany formularz zwrotu, którego formularz dostępny jest poniżej a następnie w ciągu kolejnych 14 dni do odesłania zamówionego towaru wraz z formularzem na podany wcześniej adres e-mail.


FORMULARZ ZWROTU TOWARU – WZÓR DO POBRANIA


Ważne informacje:


  • klient na poinformowanie sklepu o zwrocie ma 14 dni od momentu otrzymania towaru
  • wypełniony i podpisany formularz zwrotu klient zobowiązany jest wysłać na adres e-mail: biuro@oprogramowanie.pro
  • towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz z dowodem zakupu pod postacią potwierdzenia przelewu, bądź faktury klient zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail biuro@oprogramowanie.pro

REKLAMACJA TOWARU:


Zgodnie z kodeksem cywilnym (artykuły od 556 do 576) jako sprzedawca w sklepie, jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wady prawne lub fizyczne sprzedawanych produktów, takich jak niezgodność towaru z umową, sprzedanych przedmiotów na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat od wydania rzeczy konsumentowi będącym klientem.

Klient w przypadku zauważenia niezgodności, może dokonać zgłoszenia z tego tytułu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza reklamacji towaru znajdującego się poniżej i przesłania go na adres: biuro@oprogramowanie.pro


FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU – WZÓR DO POBRANIA


Ważne informacje:


  • klient zobowiązany jest w przypadku chęci zgłoszenia niezgodności towaru z umową, do przesłania towaru wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu takim jak potwierdzenie przelewu czy faktura na adres e-mail biuro@oprogramowanie.pro
  • klient przyjmuje do wiadomości, że reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu ustawowych 14 dni roboczych
  • klient o wyniku reklamacji zostanie poinformowany poprzez e-mail lub telefonicznie
  • w przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep wymieni wadliwy produkt na wolny od wad, usunie wadę lub zwróci równowartość wpłaconej kwoty na konto bankowe klienta, w sposób w jaki on opłacił zamówienie lub inny sposób który zostanie wskazany przez klienta

W wyniku reklamacji:


  • jeśli w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klientowi zostanie przyznany nowy przedmiot, zostanie on dostarczony do klienta bez żadnych dodatkowych opłat oraz zbędnych opóźnień, jak najszybciej, jednak czas dostarczenia nowego przedmiotu nie przekroczy 14 dni
  • jeśli w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klientowi zostanie przyznany całkowity zwrot środków, zwrot zostanie wykonany do klienta w uzgodniony sposób bez żadnych dodatkowych opłat oraz zbędnych opóźnień, jak najszybciej, jednak czas wykonania przelewu nie przekroczy 14 dni
  • w przypadku odrzucenia reklamacji każdorazowo klient otrzyma decyzję wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od której może odwołać się bezpośrednio do sprzedawcy lub ustalonego przez prawo odpowiedniego organu w tym sądu mediacyjnego